تخته
 • افزودن به علاقه‌مندی 185 بازدید

  استاد کار

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 295 بازدید

  استخدام برشکار ماهر

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 375 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 150 بازدید

  برشکار

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 187 بازدید

  برشکار

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 286 بازدید

  برشکار mdf

  10 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 234 بازدید

  برشکار ام دی اف

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 166 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 169 بازدید

  برشکار ماهر ام دی اف

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 194 بازدید

  برشکار ماهر کابینت

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 272 بازدید

  برشکار ماهر و نیمه ماهر

  10 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 232 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 250 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 237 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 306 بازدید

  برشکار، کارگر ساده

  10 ماه قبل